מגשימים לכם חלום מאוכלסים

ארמונות נעמי - חולון


ארמונות נעמי לוגו

מספר יחידות דיור
35
יחידות דיור
נעמי שמר 6 ארמונות נעמי תיאור תמונה 2
39
40
42
תוכניות