מגשימים לכם חלום מאוכלסים

ארמונות השדרה - חולון

ארמונות השדרה לוגו

מספר יחידות דיור
50
יחידות דיור
ארמונות השדרה  2 תיאור תמונה
img634382099432242937
img634382099433180455
img634382099433649214
img634382099434899238
img634382099435836756
img634382099436461768
img634382099437868045
thimg634382109872443385
thimg634382109874630927
thimg634382110769804364
תוכניות