ארמונות איילון

מגורי יוקרה בלב איילון חולון
ארמונות איילון 34 יח"ד בשכונת ח - 300 בחולון
נותרה דירה אחרונה לאיכלוס מידי