מגשימים לכם חלום מאוכלסים

ארמונות איילון

מגורי יוקרה בלב איילון חולון
ארמונות איילון 34 יח"ד בשכונת ח - 300 בחולון
נותרה דירה אחרונה לאיכלוס מידי   
ארמונות איילון לוגו

מגורי יוקרה בלב איילון חולון

ארמונות במערב

מספר יחידות דיור
34
יחידות דיור
ארמונות איילון  תיאור תמונה
img634401989677345030
img634401989677813789
img634401989678126295
img634401989678907560
img634401989679688825
thimg634382113665016201
thimg634382113675641405
תוכניות