מגשימים לכם חלום מאוכלסים

נעמי שמר 6 ארמונות נעמי

חולון 35 יח"ד רחוב נעמי שמר 6

ארמונות נעמי לוגו

חולון יח"ד רחוב נעמי שמר 6

ארמונות במערב

מספר יחידות דיור
35
יחידות דיור
נעמי שמר 6 ארמונות נעמי תיאור תמונה 2
39
40
42
תוכניות